You are currently viewing Lawatan ke FIKS oleh Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

Lawatan ke FIKS oleh Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

  • Post author:
  • Post category:FIKS

Penuntut-penuntut dari jurusan kejuruteraan awam dan pensyarah dari Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) telah meluangkan masa untuk mengunjungi FIKS di Putrajaya pada hari ini.

Perkongsian maklumat diberikan mengenai kitar semula serta kebaikannya bagi mengurangkan penghasilan sisa buangan di tapak pelupusan sampah.

FIKS merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang sudi mengunjungi FIKS di Putrajaya ❤️

“Come with a purpose, leave with a plan”

#JomRawatBumi#ActNowOnClimateChange#FIKS#EnhancingLifeEnrichingCommunities